Regulamin

 1. Sklep Alchemicus.pl należący do Business 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach prowadzi internetową sprzedaż towarów, w szczególności gier planszowych i karcianych.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.alchemicus.pl.
 3. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta, zawierającym:
  1. wykaz zamówionych produktów, z ich łączną ceną i kosztem wysyłki
  2. informację o numerze rachunku bankowego sprzedawcy, na który należy dokonać zapłaty za zamówione towary
  3. numer zamówienia, który powinien być wskazany przez klienta w tytule dokonanego przelewu lub wpłaty.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od chwili wpływu należności za zamówione towary na rachunek bankowy sprzedawcy. Płatności złotówkowych z obszaru Polski należy dokonywać na konto:
  Business 24 Sp. z o.o.
  Al. Piłsudskiego 40 lok. 131
  43-100 TYCHY

  (Bank Zachodni WBK) 03 1090 1652 0000 0001 0527 9140
  Tytułem: Zamówienie numer .... (należy wpisać numer podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia)
 5. Wysyłki dokonywane są 3 razy w tygodniu, w następujące dni (dni wysyłek):
  1. poniedziałki,
  2. środy,
  3. piątki
  W poszczególne dni wysyłane do klientów są towary, za które należność wpłynęła na rachunek bankowy sprzedawcy, nie później niż do dnia poprzedzającego. Dla zweryfikowanych klientów dostępna opcja płatności za pobraniem, z limitem wartości zamówienia ustalanym indywidualnie.
 6. Klient może wycofać złożone zamówienie, które jeszcze nie zostało zrealizowane lub wprowadzić w nim zmiany e-mailem, pod adresem info@alchemicus.pl.
 7. Klient może zrezygnować z zamówienia odmawiając odbioru wysłanego towaru.
 8. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura wystawiona przez sprzedawcę.
 9. Wszystkie podawane ceny zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia, przy czym jeśli pomiędzy złożeniem zamówienia przez klienta, a potwierdzeniem jego przyjęcia przez Sklep cena ofertowa towaru na stronie www.alchemicus.pl została obniżona, to w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ujęta zostanie cena niższa.
 10. Sklep może organizować promocje i wyprzedaże ograniczone co do czasu lub ilości towarów. Oferty promocyjne mogą być zmieniane lub odwoływane.
 11. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki zależne od łącznej wagi przesyłki oraz kraju odbiorcy.
 12. Na obszarze Polski przesyłki wysyłane są za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A. lub InPost Sp. z o.o.. Przesyłki zagraniczne wysyłane są za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A..
 13. Klient może także odebrać zamówione towary osobiście na terenie miasta Tychy lub wybrać formę przesyłki kurierskiej, wskazując jednocześnie wybraną przez siebie firmę kurierską. Opcje te wymagają wskazania w formularzu zamówienia w zakładce Koszyk na stronie www.alchemicus.pl w polu "Dodatkowa informacja". W przypadku odbioru osobistego koszt wysyłki określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wynosić będzie 0,00 (zero) zł, zaś w przypadku przesyłki kurierskiej ustalony zostanie na podstawie aktualnie obowiązującego cennika firmy kurierskiej.
 14. Termin doręczenia nadanej przesyłki określony jest ofertą operatora pocztowego lub wybranej firmy kurierskiej. Sklep informuje, że termin doręczenia deklarowany przez Inpost Sp. z o.o. wynosi D+3 (dzień nadania + 3 dni robocze)
 15. Po nadaniu przesyłki klient otrzymuje e-maila z wiadomością, że paczka została nadana oraz jej numerem nadawczym.
 16. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z późniejszymi zmianami) "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 17. W przypadku rezygnacji przez klienta z zakupu wszystkich towarów określonych jego zamówieniem Sklep zwraca uiszczoną cenę wraz z kosztami wysyłki w całości. W przypadku rezygnacji z zakupu niektórych dostarczonych towarów Sklep zwraca cenę tych towarów oraz koszty przesyłki proporcjonalnie do wartości towarów zwróconych. Koszt odesłania towaru przez klienta na adres Sklepu nie podlega zwrotowi. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe klienta.
 18. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 19. Niezgodność towaru z zamówieniem, jego uszkodzenie lub niekompletność klient zgłasza na adres e-mail info@alchemicus.pl podając numer zamówienia i szczegółowo opisując okoliczności stanowiące podstawę reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku uznanej reklamacji klient zwraca towar na adres Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub InPost Sp. z o.o., a koszt zwrotu zostanie klientowi zrefundowany przez Sklep przelewem na rachunek bankowy klienta lub w inny sposób zaakceptowany przez niego.
 20. Towar wadliwy zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe z powodów nie leżących po stronie Sklepu, klient może:
  1. zażądać zwrotu uiszczonej ceny produktu i kosztów przesyłki,
  2. przyjąć ofertę obniżenia ceny,
  3. dokonać wyboru innych towarów z oferty Sklepu, z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie.
 21. W przypadku sporów na tle dokonanej sprzedaży, których nie uda się rozwiązać w trybie reklamacyjnym, sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

Wczytywanie danych...